ایران-قزوین-شهرصنعتی البرز-خیایان ابوریحان بیرونی-بن بست یکم-شرکت آذرپاش پیشرو
028-32241444
028-32239224

تماس با ما

آدرس: ایران-قزوین-شهرصنعتی البرز-خیایان ابوریحان بیرونی-بن بست یکم-شرکت آذرپاش پیشرو
تلفن تماس:
028-32241444  –  028-32239224
028-33221778  –  028-32247365
028-32247366
تلفن همراه:
09120063787-09125814510-09128877079
پست الکترونیک:
info@azarpp.co.ir