شرکت آذرپاش پیشرو در راستای اهداف عالی خود مشتری مداری را از ارکان اصلی تولید قرار داده است و دراین مسیر با توجه به کیفیت بالای محصولات خود توانسته است تا حد زیادی موفقیت کسب نماید.
در ذیل اسامی تعدادی از شهرداری ها ، بخشداریها و ارگان هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم ، به اختصارآورده ایم که این خود شاهدی بر عملکرد ماست.
 • صادرات به کشور عراق
 • سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
 • سازمان منطقه آزاد بندرانزلی
 • سازمان پسماند قزوین
 • سازمان پسماند تهران ، مناطق ۱ الی ۲۲ تهران (شرکت دانوش )
 • استان شیراز
 • استان سیستان وبلوچستان
 • استان کرمان
 • استان همدان
 • استان مازندران
 • شهرستان آمل
 • شهرداری منطقه ۱۷ تهران
 • شهرداری منطقه ۱۸ تهران
 • شهرداری منطقه ۱۵ تهران
 • شهرداری بندرگناوه
 • شهرداری آستارا
 • شهرداری دیلمان
 • شهرداری مرکزی رشت
 • شهرداری منطقه ۵ رشت
 • شهرداری بندر ریگ
 • شهرداری زاهدان
 • شهرداری تبریز
 • شهرداری گلشهر
 • شهرداری جویبار مازندران
 • شهرداری دماوند
 • شهرداری باغستان
 • شهرداری فردوسیه
 • شهرداری منطقه یکم نداجا
 • شهرداری محمد شهر
 • شهرداری زنجان
 • شهرداری گرماب
 • شهرداری لوداب
 • شهرداری گوگان
 • شهرداری چالوس
 • شهرداری بندرعباس
 • شهرداری منطقه ۲ قزوین
 • شهرداری منطقه ۳ قزوین
 • شهرداری تاکستان
 • شهرداری دانسفهان
 • شهرداری شال
 • شهرداری معلم کلایه
 • شهرداری اسفرورین
 • شهرداری بویین زهرا
 • شهرداری ضیاء آباد
 • شهرداری سگز آباد
 • شهرداری آبگرم
 • شهرداری شریفیه
 • شهرداری بیدستان
 • شهرداری منجیل
 • شهرداری پاوه
 • شهرداری آوج
 • شهرداری رازمیان
 • شهرداری محمدیه
 • شهرداری الوند
 • شهرداری اقبالیه
 • شهرداری ابهر
 • شهرداری پیشین
 • بخشداری مرکزی قزوین (تعاونی اقبال شرق –تعاونی اقبال غرب )
 • بخشداری الوند
 • بخشداری خرمدشت
 • بخشداری مومن آباد
 • بخشداری مرکزی سنندج
 • بخشداری آبیک
 • بخشداری اسفرورین
 • بخشداری ساوجبلاغ
 • بخشداری بوئین زهرا (تعاونی زهرای بالا –تعاونی زهرای پایین )
 • بخشداری ارداق
 • بخشداری الموت شرقی قزوین
 • بخشداری کنگاور
 • بخشداری الموت غربی قزوین
 • بخشداری طارم سفلی
 • بخشداری هشتگرد جدید
 • بخشداری دانسفهان
 • بخشداری بشاریات
 • دهیاری های استان و استان های همجوار
 • دهیاری های لواسانات تهران
 • شرکت نفت اهواز
 • شرکت فخر ایران
 • شرکت شهر صنعتی البرز-قزوین
 • شهر صنعتی لیا –قزوین
 • شرکت شهرصنعتی کاسپین
 • شرکت شهر صنعتی کاوه
 • شرکت مهندسین مشاور ابنیه سازان عهد
 • شرکت بازرگانی تهران صنعت
 • شرکت فخر ایران
 • شرکت راه پل باستان
 • شرکت به سازان آینده قزوین
 • شرکت توسکا پویش پرکاس
 • نیرو گاه شهیدرجائی قزوین
 • نیروگاه بیستون کرمانشاه
 • فرودگاه تبریز
 • پدافند ارتش
 • دانشکده دندانپزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • بیمارستان بوعلی قزوین
 • بیمارستان رازی قزوین
 • بیمارستان ولایت قزوین
 • بیمارستان زنان یاس رشت
 • بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین
 • بیمارستان بعثت تهران